Dördüncü toplantı, tüm proje ortaklarının katılımıyla,14-15 Mart çarşamba ve perşembe tarihinde Bursa’da ünleri yapıldı.
Toplantıda oluşturulan entellektüel çıktıların kalitesi değerlendirilerek hazırlanacak sesli kitabın içerik ve taslak şekli belirlendi.Her ortak hazırladığı Girişimcilik notlarını sunum yaparak paylaştı.