Projede yürütülen faaliyetlerin Genel Değerlendirmesi için öngörülen ikinci toplantı 22/23 Mayıs 2017 Pazartesi ve Salı günü İspanya-Bilbao da tüm ortakların katılımıyla gerçekleştirildi.
Proje Yönetimini Koordinatör Kuruluş adına, Proje koordinatörü Tufan Ata Türkyılmaz, Proje İletişim Sorumlusu Nuray Eren ve Proje Teknik Destek Sorumlusu Gürbüz Özay üstlenmektedir. Yapılan toplantıya Okul Müdürü Yusuf Ay ve Müdür Yardımcısı ve İngilizce öğretmeni yasemin Filiz katılmıştır.
Projenin dört adımından biri olan ‘Mesleki Eğitim ve İstihdam İlişkisi’ başlığına ait faaliyetler değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda yürütülen faaliyetler şunlardır;
A1- ‘İş Dünyasının Çalışandan Beklentileri ve İstihdam Edilebilme Kriterler Anketi’,
A2- Farklı meslek dalında Ulusal mesleki yeterliliklerin karşılaştırılması (Tekstil Teknolojisi, Makine Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri),
A3- Mesleki eğitim ve yönlendirmenin istihdamdaki önemimin analizi ve ülkeler arasında karşılaştırılması.
Ortak ülkelerde gerçekleştirilen anketlerin değerlendirilmesi ve sonuç raporunun hazırlanarak çok dilli olarak paylaşılması çalışmasının tamamlanması kararlaştırılmıştır.
Bununla birlikte Tekstil Teknoloji Alanında hazılanmış olan 5. seviye Dokuma Sorumlusu Meslek Standartlarının ortak ülkelerdeki muadillerinin tespiti ve karşılaştırma raporlarının hazırlanmasına yönelik görüşmeler yapılmıştır.