İstihdam Politikaları

İstihdam Politikaları

Ortak ülkelerdeki temel politik stratejileri temel alınarak yapılan istihdam odaklı çalışmalar gözden geçirilecektir. İstihdam politikaları, istihdam büroları ile aktif iş gücü, iş dünyası ve işsizler arasındaki bağlantıların perspektifinden incelenecektir. Buna ek olarak her ortak iş dünyasının istihdam ve mesleki eğitim sektöründen beklentilerinin önemi üzerine bir panel düzenleyecektir.

İstihdam Politikaları TR