Mesleki Eğitim ile İstihdam Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mesleki Eğitim ile İstihdam Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 Bu amaçla, iş dünyasının ortak ülkelerdeki mesleki eğitimden beklentileri belirlenecektir., Belirlenen 3 branşa  (makine, tekstil, bilgisayar teknolojileri) ilişkin mesleki nitelikler karşılaştırılacak, kariyer yönelimi ölçütleri ve ölçüm araçları kriterleri gözden geçirilecek ve yeni meslekler ile yenlikçi bakış açıları araştırılacaktır. Projenin birincil önceliği, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ile ilgili mesleki eğitimin değerlendirilmesidir.

AB-ANKET-RAPOR-TR-2
Anket raporu
Anket soruları
IT-qualifications