Projemizin Mesleki Eğitim ve İstihdam Başlıklı Faaliyet kapsamında tekstil, makine ve bilişim sektörlerinde işverenlerin ve çalışanların niteliğini ve iş arayanların mesleki nitelik konusundaki beklentileri ölçüyoruz.
Anket çalışmaları proje ortaklığını oluşturan Türkiye, İspanya, İngiltere ve Macaristan’da ilgili üç sektörün temsilcileriyle sürdürülüyor.