ORTAKLARTophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  29 Mart 1868 yılında Islahane olarak kurulmuştur.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TMTAL)

 • 1899 yılında adı Hamidiye Sanayi Mektebi olarak değiştirilmiştir.
 • 1910 yılında demir, tesviye ve döküm atölyeleri yeniden kurulmuştur.
 • 1916 yılında marangozluk, tesviyecilik, tornacılık, dökümcülük, ağaç tornacılığı, modelcilik, kunduracılık ve demircilik bölümleri açılmıştır.
 • 1943-1944 öğretim yılında motor atölyesinin açılmasıyla dört atölye ve dersliklerin bulunacağı bir bina yapılmıştır.
 • 1952 yılında Bursa Erkek Sanat Enstitüsü adını almıştır.
 • 1958 yılında Akşam Tekniker Okulu açılmıştır. 1963-1964 öğretim yılında eskiden makine bölümünün bulunduğu yerde elektrik bölümü açılmıştır.
 • 1974 yılında okulun adı Bursa Teknik lise ve Endüstrü Meslek lisesi olarak değiştirilmiştir.
 • 1974 yılında Tekstil Dokuma Bölümü kurulmuştur.
 • 1986 yılında “ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM YASASI” yürürlüğe girmiştir. 1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı çıraklık ve mesleki eğitim yasası ile okul ve işletmelerde mesleki eğitim uygulanmasına geçilmiştir.
 • 1987 yılında Tophane Anadolu Teknik Lisesi açılmıştır. Bu okul Elektronik bölümü ile eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Daha sonra Anadolu Teknik Lisesine bilgisayar ve makine bölümleri, teknik liseye de CNC bölümleri dâhil edimiştir.

2012 yılında, en yeni teknolojilerin takip edilebilmesini sağlamak amacı ile okulumuzda Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü açılmıştır.

TMTAL yaşam boyu öğrenme faaliyetleri çerçevesinde yetişkinler için mesleki eğitimler düzenlemektedir. Farklı kurumlar ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde TMTAL bünyesinde mesleki eğitim ve öğretim kursları sunulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe giren “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yöntemlerine ilişkin Yönetmelik” doğrultusunda kurumumuz bünyesinde, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin personeline eğitim verilmeye başlanmıştır.

Sanayi şehri olan Bursa’da nitelikli bir mesleki eğitim almak bireylerin istihdam şansını artırmaktadır. Bu nedenle alınacak mesleki eğitimin niteliği mesleki eğitimin tercih edilmesinin ana nedenlerinden bir olarak öne çıkmaktadır. 1868 yılında kurulmuş olan TMTAL bu amaca hizmet ederek mesleki ve teknik alanlarda en nitelikli eğitimi veren köklü bir kurumdur. Bilgisayarlı Makine İmalatı, bilgisayar Destekli Makine Tasarımı, Bilgisayar Destekli Modelleme, Bilgisayarlı Kalıplama, Metal İşleri Metalurji, Plastik İşleme, Tekstil; Ahşap İşleri, Bilişim, Elektrik ve Elektronik bölümleriyle TMTAL bir fabrika görünümündeki tesislerinde 280 öğretmen ile 4000 öğrenciye hizmet vermektedir.     

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri (www.txorierri.net) Bask Bölgesinde, devlet tarafından sübvanse edilerek faaliyet gösteren özel bir Mesleki Eğitim ve Öğretim okulu (VET) ve ortaokuldur.  Bu eğitim merkezi her yıl 400 tam zamanlı öğrenciye ve 1000’i aşkın yarı zamanlı yetişkin öğrenciye yüksek kaliteli teknik eğitim ve yetişkinlere yönelik teknik eğitim sunmaktadır. Bu okul Çevre Eğitimi, Telekomünikasyon ve Bilişim,  Robot Teknolojisi, Satış ve Ticaret Yönetimi, Mekanik Tasarım ve Mekanik Üretim konularında ihtisaslaşmıştır.
Politeknika Txorierri Bask Bölgesinde 800’ü aşkın tam zamanlı mesleki eğitim öğrencisine Mesleki eğitim ve öğretim hizmetleri sunan, devlet desteğine sahip 20 Mesleki Eğitim ve Öğretim Okulundan oluşan HETEL organizasyonuna aittir (www.hetel.org). Bu organizasyon yenilikçi uygulamaları, uluslararasılaştırma ve mobilite kazandırma çalışmalarını ve teknik projeleri paylaştırmaktadır. Anabel Menica (Politeknika Txorierri personeli) HETEL’in Uluslararasılaştırma Departmanı Başkanıdır.
Politeknika Txorierri bir Kooperatif şeklinde faaliyet göstermekte olup toplumsal etik ve kooperatif etiği konularına büyük bir önem veren Mondragon Grubu bünyesinde yer almaktadır. Mondragon Grubu  (http://www.mondragon-corporation.com/) 289 şirket ve kuruluş ile 15 Teknoloji Merkezinden oluşan bir şirketler grubudur.
Politeknika 2013 yılından bu yana komşusu Bizkaia Bilim ve Teknoloji Parkının http://www.parque-tecnologico.es/) ortak üyelerinden biri olup Bask Bölgesinde bulunan  önemli ticaret ve sanayii grupları ile yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları sayesinde ticari işletmeler ve üniversiteler ile yakın işbirliği içerisinde faaliyet göstermektedir. Politeknika, Bask bölgesinde bulunan 8 büyük üniversitenin bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lere yenilikler konusunda destek olduğu ve altyapılarından faydalanmalarına izin verdiği “Asmaola” (http://asmaolaplus.blogspot.com.es/) gibi çeşitli projelerin uygulayıcıları arasında yer almaktadır.

Kairos Europe

Kairos Europe, Avrupa ülkeleri arasında kültür alışverişini artırmayı hedefleyen programların geliştirilmesi konusunda tanıtım faaliyetleri yürütmek amacı ile 2011 yılında kurulmuştur.

Kairos Europe, gençlere yönelik olarak, entegrasyonu, kültürler arası diyalogu ve sağlıklı davranışları teşvik eden çeşitli kurslar düzenlemektedir. Uzmanlık alanlarımızın diğerlerinin yanı sıra, gençlerin okuldaki performanslarını artıracak ve okulu erken bırakmaları problemini ile mücadele edilmesine yardımcı olacak yeni öğretim metodolojilerinin yaygınlaştırılması konusunu da içermektedir. Kurslarımızda edebiyat, tarih, yabancı dil gibi geleneksel konuların öğretilmesinde farklı sanat türlerinden yararlanılmaktadır. Özellikle, tiyatro, canlı modele bakarak çizim yapma, animasyon, video çekimi, fotoğrafçılık gibi sanat dallarından faydalanılmaktadır.

Kairos Europe ayrıca Avrupa’nın dört bir köşesinden gelen gençlere Londra’da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde staj imkanı da sunmaktadır. Londra’da kurmuş olduğumuz geniş ve köklü işbirliği ağımız sayesinde, mesleki becerilerini geliştirerek iş bulma imkanlarını artırmak amacı ile Birleşik Krallığa gelen öğrencilere ve yeni mezunlara,  yüksek kaliteli stajyerlik olanağı sağlamaktayız. Bu işbirliği ağı aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri içermektedir:

 • Reklamcılık ve pazarlama
 • İkram ve konaklama
 • İdari işler
 • Grafik
 • Sanat
 • Hayır işleri
 • Seyahat ve turizm
 • Eğitim

Ayrıca, ihtisas alanlarındaki becerilerini geliştirmek ya da Birleşik Krallıkta kendi meslekleri ile ilgilibir fikir sahibi olmak isteyen gençler için etüt ziyaretleri düzenlemekteyiz. Bu ziyaretler aşağıda belirtilen alanlarda düzenlenebilmektedir: Uluslararası Kalkınma, Hayır İşleri, Göç Politikaları, Sanat, Faal Yaşlanma ve Eğitim.

Son olarak eğitim ve öğretim alanlarında faaliyet gösteren bireylere mesleki gelişim kursları düzenlenmesi de uzmanlık alanlarımız arasında bulunmaktadır.

Kurslarımız, yetkinliklerini geliştirmelerini ve fikirlerini Avrupa’nın diğer ülkelerinden gelen meslektaşları ile paylaşmalarını sağlamak sureti ilekatılımcıların mesleki gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Örgün, yaygın ve serbest eğitime dayalı çalıştaylarımızdatüm katılımcıların aktif katılımı, inisiyatifi ve sorumluluk üstlenmeleri ve sorun ve görüşlerini paylaşmaları sağlanmaktadır. Böylelikle bireylerin  öğrenmeleri, öğrendiklerini yansıtmaları ve çalışmaları için farklı ve teşvik edici bir ortam yaratılmaktadır. Çalıştaylardaaşağıda belirtilen unsurlara yer verilerek yatay katılım ile pratik yaklaşımlar birlikte kullanılmaktadır:

 • Yüz yüze dersler
 • Proje Çalışmaları
 • Odak Grupları ve Panel Müzakereleri
 • Yaratıcı dersler ve ders dışı çevre gezileri

Bu kurslar senede birkaç kez düzenlenmektedir. Kursların süresi 5 iş günü olup 10 işgününe uzatmak mümkündür.

  • Sunulan kurslar aşağıda belirtilmektedir:
  • Sanat faaliyetleri vasıtasıyla öğretim
  • Tiyatro edebiyatı vasıtasıyla İngilizce öğretimi
  • Dil Öğrenme Sanatı: İngilizceyi yeniden keşfetme
  • Dijital sınıf: Öğretmenlere yönelik modüler nesne yönelimli dinamik öğrenme ortamı
  • Avrupa’nın Farklı kültürleri: Birlikte Hareket Edebilme Sanatı

Határtalanul Iroda kft

Határtalanul Iroda kft. KOBİlere ve bireylere farklı alanlarda profesyonel danışmanlık hizmeti sunan bir organizasyon şirketidir. HIT, projelerde kullanılabilecek ve paydaşlara ulaşmaya yardımcı olacak geniş bir ticari işletme ağına ve kişisel bağlantılara sahiptir. HIT ayrıca bireylere, KOBİlere ve kurumlara yönelik olarak, yetişkinlere çeşitli konularda eğitim ve öğretim hizmetleri sunmakta ve istihdam edilebilirliği artırmak amacı ile danışmanlık ve yetkinlik tespiti hizmetleri vermektedir. Proje materyalleri sunduğumuz hizmetlerin kapsamını zenginleştirmektedir.
HTI’nin profesyonel personeli geçmiş yıllarda işsizlik ve becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi konularında çeşitli projeler uygulamışlardır. Çeşitli projelerin ATL ve BTL (Meydada yayınlanan ve yayınlanmayan) faaliyetleri Vakfın temel profili çerçevesinde yer aldığından, personelimiz kalite yönetimi ve bilgi yayma faaliyetleri konularında derin bir profesyonel deneyime sahiptir.
Profesyonel ekibimiz yenilikçi eğitim araçları ve materyalleri marifetiyle en dezavantajlı işsizlerin yer aldığı gruplara özel olarak geliştirilen entegre destek hizmetleri sunmayı amaçlayan çeşitli LdV (Leonardo da Vinci) projelerine katkıda bulunmuştur. Personelimiz ayrıca emek piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerin Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarına entegrasyonu konusunun araştırılması, sorunların tespiti ve sonuçlara ulaşma ve emek piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerin Mesleki Eğitim ve Öğretim okullarına entegrasyonu amacı ile metodoloji geliştirilmesi konularında geniş çaplı araştırmalar yapmıştır. Firmamız çeşitli projeler için geniş çaplı pazarlama faaliyetleri yürütmüş olup bu konuda geniş bir iş ortağı ağına sahibiz.