Proje Hakkında

İstihdam İçin
Dört Adım

Bu Proje Ne Hakkında?

FOUR STEP for EMPLOYMENT projesi Türkiye, İngiltere, İspanya ve Macaristan tarafından ortaklaşa yürütülen; istihdam politikaları ve işsizlik oranlarına ilişkin faaliyetleri içeren AB tarafından desteklenen bir projedir. Proje mesleki yeterlilikleri AB ölçeğinde analiz ederek işveren ve işgücü piyasasının mesleki eğitim açısından değerlendirmesini yapacaktır İstihdam politikaları, 4 Temel Başlık altında yürütülecek faaliyetlerle analiz edilecek ve derlenecek veriler web sayfasından her seviyedeki ve gruptaki bireylerle paylaşılacaktır.