Projenin Entellektüel Çıktılarının belirginleşmeye başlaması ve proje sürecinin yarısına gelinmesi neticesinde bütünlüklü bir değerlendirme yapılması amacıyla planlanan üçüncü toplantı İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşti.

20/21 Kasım 2017’de gerçekleştirilen toplantıya Proje Yönetimini Koordinatör Kuruluş adına, Proje koordinatörü Tufan Ata Türkyılmaz, Proje Çok Dilli Uzmanı Arzu Alkan ve Proje Teknik Destek Sorumlusu Gürbüz Özay’ın yanı sıra okul yönetimini temsilen Müdür Yardımcılarımız Gündüz Korucu ve . Hakan Bulut’da katılmıştır.

Toplantı sonucunda Proje Yaygınlaştırma faaliyetlerine başlanılmasına karar verilmiş, her dört ülkenin kendi bölgelerinde projeve çıktılarını ilgili paydaşlarla paylaşmaları kararlaştırılmıştır. Projenin devam eden iş paketleri için çalışmaların tamamlanması konusunda planlar gözden geçirilmiştir.